Hallå där, kreativa skapare!
Alla posters finns även tillgängliga för digital nerladdning.

Vart går pengarna? Här är organisationer som vi stödjer

Här på Tezpur skänker vi hälften av verksamhetens vinst till organisationer som på olika sätt jobbar med att bevara utrotningshotade djur.

Vi har valt att skänka våra pengar till ett fåtal utvalda organisationer där vi anser att pengarna kommer till sin rätta användning. Organisationerna som vi stödjer arbetar med att förhindra att djurarter blir utrotade samt att lösa de problem som kan vara orsaken till utrotningen.

Stiftelsen Nordens Ark

En avelsanläggning för utrotningshotade djur. Där bor ca 80 utrotningshotade arter som Nordens ark räddar, bevarar och i vissa fall släpper ut i det vilda. Nordens ark har även öppet för besökare året runt där man har chans att se vissa av djuren på anläggningen, t ex leoparder, vildhästar och vargar. Nordens ark stöds av bland annat donationer, faddrar och gåvor.

Red Panda Network

En organisation som fokuserar på att rädda den röda pandan, vilket är en starkt hotad art. Organisationen arbetar med att bevara arten och deras naturliga miljö, vilket sker genom forskning, utbildning och jobb ute i fält.

Conserve Wild Cats

En organisation vars fokus är att rädda vilda tigrar och amurleoparder. Arbetet sker genom noggrant utvalda bevarandeprojekt i naturen vilket har visat sig ha stor framgång på antalet vilda tigrar och amurleoparder. Trots positiva resultat finns det fortfarande mycket kvar att göra. Conserve Wild Cats arbetar i Sumatra, Nepal, Indien, Bangladesh, Bhutan, Thailand och Ryssland för att säkerställa att vilda katter kan fortsätta att frodas i naturen. 100% av donationerna går till bevarandeprojekt som skyddar vilda tigrar och amurleoparder.

Cheetah conservation fund

Cheetah Conservation Fund är en institution som fokuserar på att rädda geparden genom bevarandeprojekt, forskning och utbildning. Deras forsknings- och utbildningscenter ligger i Nambia, där geparderna är som starkast.

Panthera

Panthera är en välgörenhetsorganisation som ägnas åt att bevara stora katter och deras ekosystem runt om i världen. Panthera satsar på att bevara världens största kattdjur: tigrar, lejon, jaguarer, geparder, leoparder och puma. Panthera arbetar i samarbete med lokala och internationella organisationer, vetenskapliga institutioner och myndigheter för att utveckla strategier för bevarande av arterna där det verkligen behövs.

The Aspinall Foundation

Aspinall Foundation är en brittisk välgörenhetsorganisation som arbetar för att främja bevarande av vilda djur. De driver ett antal bevarandeprojekt utomlands för att skydda hotade arter och återföra fångade djur tillbaka till naturen. 

WWF

World Wildelife Fund (WWF) är en internationell organisation som arbetar inom området bevarande av vildmarken och minskning av människans påverkan på miljön. WWF är världens största konserveringsorganisation som arbetar i mer än 100 länder och stöder cirka 3000 bevarande- och miljöprojekt.

Snow Leopard Trust

Snow Leopard Trust är den största och äldsta organisationen som endast arbetar för att skydda den hotade snöleoparden och dess livsmiljö.  För närvarande fokuserar Snow Leopard Trust sina ansträngningar i fem länder där snöleoparden lever i vilt tillstånd: Kina, Indien, Mongoliet, Pakistan och Kirgizistan.

Dela inlägget:

Vidare läsning...

1 reaktion på ”Vart går pengarna? Här är organisationer som vi stödjer”

  1. Pingback: Äntligen lanserar jag Tezpur Posters ❤ – Tezpur Posters

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.